Militair Hospitaal Amersfoort

hogewegKadastraalnummer | Amersfoort G 3447
Zeevarderspad 7
Grootte kadastraal perceel | 21.930 m2
Bruto vloeroppervlak | 4.591 m2 bvo

Bestemming
De gemeente Amersfoort wil met de geplande herontwikkeling optimale kansen creëren voor een zinvolle nieuwe bestemming van het complex. Het bijzondere karakter van het complex vraagt een bijzondere functie. Een functie die daarnaast een goede bijdrage levert aan de economie en het imago van de stad Amersfoort.

 

Daarom is het Rijksvastgoedbedrijf met de gemeente Amersfoort overeengekomen dat zij bereid is de huidige bestemming (kantoor) te wijzigingen. Functies als wonen, eventueel gecombineerd met zorg, zijn welkom. Ook is ondersteunende horeca en in heel uitzonderlijke gevallen kleinschalige bedrijvigheid mogelijk.

Beoordeling of een bestemmingsplanwijziging ingezet kan worden vindt plaats op basis van het door de koper in te dienen plan. Daarbij zijn aspecten als de plankwaliteit, de omgang met de monumenten-status en het parkeren c.q. de ontsluiting van het complex van belang.

hogeweg3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse?

Bel of mail ons voor meer informatie over het plan

 

hogeweg2

Geplaatst in data, Marketing, Onroerend goed.